Viskositeetin mittaus

Prosessiviskosimetrit

Viskositeettianturi mittaa dynaamisen viskositeetin (cP, mPa s) jatkuvatoimisesti prosessista.

Prosessia koskettavien osien kaikki liitokset ovat hitsausliitoksia. Anturissa ei ole mekaanisia läpivientejä, tiivisteitä eikä kytkimiä.

Hyvin pieni torsioliike aikaansaadaan anturi sisäosissa olevilla magneettikeloilla. Vakiosuuruisen liikkeen aikaansaamiseksi tarvitaan sitä suurempi teho mitä suurempi on mitattavan aineen viskositeetti. Tästä lasketaan prosessiaineen viskositeetti.

Viskositeettianturi voidaan asentaa mihin asentoon tahansa säiliöön, reaktoriin tai putkeen. Mittaus voidaan toteuttaa prosessin kannalta edullisimmassa paikassa. Tarkkailu- ja säätötarkoituksiin saadaan viskositeettisignaali jatkuvasti itse prosessista.

Viskosimetri toimitetaan kalibroituna leikkausnopeudesta riippumattomilla öljystandardeilla. Kenttäkalibrointia ei tarvita ja anturin huollon tarve on myös olematon. Viskosimetrin mitta-alue on valittavissa 0,1 - 1000000 mPa s. Prosessilämpötila voi nousta jopa 450 asteeseen ja paine 350 bariin. Mittausanturissa on Pt100-lämpötila-anturi ja elektroniikkayksiköstä saadaan viskositeettisignaalin lisäksi signaali mittauspisteen lämpötilasta.

Käyttökohteet:

- Polymerointireaktorit
- Paperiteollisuuden soodakattilan polttolipeä
- Paperin päällystyspasta
- Liimat ja maalit
- Kemikaalit
- Öljyteollisuuden tuotteet
- Lääketeollisuuden tuotteet
- Elintarviketeollisuuden tuotteet