Virtausmittaukset kiinteille aineille

SWR on ongelmanratkaisija asiakkaille, jotka käsittelevät kiintoaineita tuotantoprosesseissaan. SWR:n laitteita käytetään raaka-aineiden ja tuotannon prosessointiin ja ympäristönsuojeluun. SWR:n tavoitteena on tuottaa liiketoimintaa helpottavia mahdollisimman yksinkertaisia ratkaisuja.

Kiintoaineiden virtausmittauksiin on olemassa kolme vaihtoehtoa. Virtausvahti FLOWJAM ja virtausmitaukset SOLIDFLOW ja MAXXFLOW.