Analysaattorijärjestelmät ja näytteenottojärjestelmät (CEMS)

Analysaattorijärjestelmät ja näytteenottojärjestelmät (CEMS)

Toimitamme kokonaisia analysaattorijärjestelmiä ja raportointijärjestelmiä sekä analysaattorien käyttöönottopalvelut. Kaappiin asennettu päästömittausjärjestelmä ja näytteenotto: Järjestelmässä on jatkuva mittaus ja valvonta hiilimonoksidille (CO), hiilidioksidille (CO2), rikkidioksidille (SO2) ja typpioksideille (NOx), joita muodostuu maakaasua, polttoöljyä, hiiltä tai biojätettä poltettaessa. Se koostuu esimerkiksi yhdestä tai kahdesta infrapuna kaasuanalysaattorista, zirkonium happianalysaattorista ja näytteenottojärjestelmästä. Laitteisto on kehitetty erityisesti täyttämään uudet valvontastandardit, joita tarvitaan savukaasujen valvontaan energiaa tuottavissa höyrykattiloissa. Järjestelmä koostuu lämmitetyllä suodattimella varustetusta näytteenotosta, lämmityksellä varustetusta putkistosta ja kaapista, joka sisältää kaasunäytteen kaikki valmisteluvarusteet (suodattimet, kuivauksen, sähköinen näytteenjäähdytyksen, NO2/NO katalysaattorin, automaattisen kalibroinnin) ja analysaattorit. Lisätietoa: Fuji Electric www-sivuille