Kola- ja ruuvivaaka

Massavirtausmittaus ruuvi- ja kolakuljettimella voidaan toteuttaa radiometrisellä menetelmällä.

Laitteisto on helppo asentaa kuljettimen rungon ympärille.

Kuljettimen rakenteet eivät häiritse mittausta lainkaan.

Mittaustulosta käytetään tyypillisesti prosessin ohjaukseen ja tuotantotietojen hallintaan. Tyypillinen sovellus on voimakattilan polttoaineen syötön hallinta.