Radiometriset kuljetinvaa’at

Radiometrinen kuljetinvaaka on erinomainen ratkaisu kuljettimille määrämittaukseen. Radiometrinen vaaka ei ole kosketuksissa itse kuljettimeen. Tärinä tai hihnan kireyden muutos eivät häiritse mittaustulosta.

Radiometrinen kuljetinvaaka voidaan tyypillisesti asentaa mille tahansa kuljettimelle. Asennuspaikassa ei ole rajoituksia. Vaaka on helppo ja nopea asentaa olemassa olevalle kuljettimelle. Hihnaa ei tarvitse katkaista.

Toiminta perustuu prosessiaineen aiheuttamaan absorptioon, jolloin mitataan tiheys x kerrospaksuus. Mittaustuloksena on tällöin kuormitus kg/m. Huomioimalla kuljettimen nopeus saadaan massavirtaus kg/s tai t/h.

Laitteistoissa säteilijät sijoitetaan kuljettimen yläpuolelle. Säteilylähteiden aktiivisuus on tyypillisesti alhainen 2 mCi. Säteilykeilojen avautumiskulmat määritellään kuljettimen geometrian mukaisesti.