Säteilylähteet

Kaikissa radiometrisissä mittauksissa käytetään samaa perusperiaatetta. Säteilylähde ja ilmaisinosa asennetaan säiliön vastakkaisille sivuille. Säteilylähdekapseli on sijoitettu suojukseen. Suojuksessa on sulkijamekanismi, jolla säteilykeila kohdistetaan ilmaisimelle. Sulkijan toinen tehtävä on säteilyn vaimentaminen esim. kuljetuksen tai laitoksen seisakin ajaksi.

VEGAlla on useita säteilylähteen suojus malleja. Mallin valintaan vaikuttaa säteilylähdekapselin aktiivisuus. Vegan herkät ilmaisimet toimivat erittäin alhaisilla säteilyn annosnopeuksilla ja mittaukset voidaan pääsääntöisesti toteuttaa alle 100 mCi:n lähteillä. Eniten käytetty suojustyyppi on tämän vuoksi SHLD1.

Huomioitavaa on, että VEGAn säteilylähteen suojukset on saatavissa myös haponkestävinä.

Kouvo Automation Oy:n henkilöstö mitoittaa säteilylähteen kuhunkin kohteeseen sopivaksi. Lisäksi vastaanotamme käytöstä poistuneet lähteet. Monesti käytöstä poistunut lähde on kuitenkin järkevää hyödyntää uudessa mittauskohteessa käyttäjän omalla laitoksella. Autamme asiakkaitamme myös lähteisiin liittyvässä dokumentoinnissa ja lupa-asioissa.