Pintakytkin ja tukosvahti

Radiometrinen pintakytkin

Radiometrisen pintakytkimen toiminta perustuu gammasäteilyn vaimenemiseen prosessiaineessa. Tyypillisesti säteily vaimenee lähes kokonaan, kun prosessiaineen pinta on pintakytkimen tasalla.

Radiometrinen pintakytkin on toimintavarma, koska ulkoiset tekijät eivät häiritse sen toimintaa. Laitteet sijoitetaan prosessin ulkopuolelle eikä prosessiyhteitä tarvita.

Radiometristä pintakytkintä käytetään useimmiten sovelluksissa, joilta vaaditaan hyvää toimintavarmuutta ja joissa muiden menetelmien käyttö on epävarmaa.

 

Vegan valikoimassa on kaksi pintakytkintä. GM17 toiminta perustuu Geigerputkiin. Pointrac on erittäin herkkä pintakytkin ja sen toiminta perustuu tuikeilmaisimeen.