Jatkuvatoiminen pintamittaus

VEGA PROTRAC pinnanmittaus järjestelmä

Pintamittareiden toiminta perustuu prosessiaineen aiheuttamaan absorptioon. Tällöin ilmaisimelle ei tule säteilyä säteilylähteestä mitattavan pinnan ollessa ylhäällä.

Vegan Fibertrac ja Solitrac pinnanmittausilmaisimet tarjoavat käyttäjälleen luotettavan ja helpon ratkaisun pinnanmittauksen toteuttamiseksi. Fibertrac on taipuisa ilmaisin, joka mukautuu mitattavan kohteen muotoihin. Huomoitavaa on, että laite on kevyt ja helppo kuljettaa asennuskohteeseen.

 

Laitteet asennetaan säiliön ulkopuolelle, jolloin kuluminen, lika, höyry tai pöly eivät vaikeuta mittausta.

Säteilijäosien lukumäärä, keilojen avautumiskulmat ja ilmaisimen pituus valitaan sovelluksen mukaan.

Mittauksen epälineaarinen vaste voidaan linearisoida lähettimessä.

Pintamittauksen ilmaisin voi olla jopa 7 metrin mittainen ja tarvittaessa pääilmaisimeen voidaan liittää lisäilmaisimia.