Painelähettimet

Painelähettimet

Painelähettimistä on saatavana lähettimet alueille FKP – 100 bar ja FKG – 500 bar asti, sekä FKA–sarjan absoluuttipainelähettimet. Kaikilla FCX- sarjan lähettimillä on vakiona tarkkuus ± 0.065 % viritetystä alueesta ja optiona ± 0.04%, alueella 10:1. Pitkän ajan pysyvyys on parantunut aikaisemmasta ± 0.1% URL / 3 vuotta arvoon ± 0.1 % maksimialueesta (URL) per 10 vuotta. FCX-lähettimissä on parantunut vasteaika arvoon 200 ms.

 

Painelähettimet ydinvoimaloihin

Fuji Electric painelähetin FCX-AII (K3-A hyväksytty turvaluokka 1E IPS) on suunniteltu ydinvoimalaitoskäyttöön. Kyseiset lähettimet valmistetaan Fuji Electricin Ranskan tehtaalla. Tähän mennessä Ranskan tehdas on toimittanut jo yli 5000 kpl kyseisen luokituksen omaavia painelähettimiä ja paine-erolähettimiä ydinvoimaloihin.

 

Painelähetin paineenvälittimellä

Paineenvälittimiä käytetään paineen ja paine-eron mittausten sovellutuksissa, joissa mittauslähettimien kostuvat osat täytyy suojata tukkeutumiselta ja prosessiaineen haitallisilta vaikutuksilta. Fujin paineenvälittimellä varustettuja paine-erolähettimiä on saatavilla sovellutuksiin, joissa staattinen paine voi olla jopa 860 baria.