Paineen mittaus

Paineen mittaus voi olla paine-eron mittausta paine-erolähettimellä tai paineen mittausta painelähettimellä.

Sovelluksina ylipaineen, absoluuttisen paineen, virtauksen ja pinnankorkeuden mittaaminen.

Paine-erolähetinten käyttökohteita ovat mm. paine-eroon perustuvat virtausmittarit, pinnanmittaus, suodattimien valvonta ja tiheyden mittaus.