Pyörrevirtaerottimet

Pyörrevirtaerottimella (Eddy current separator) saadaan erotettua ei-magneettiset metallit muusta materiaalivirrasta. Pyörrevirtaerotin koostuu nopeasti pyörivästä ja korkean intensiteetin omaavasta magneettisesta telasta, jonka ympärillä on hitaammin pyörivä ei-metallinen tela. Tela synnyttää ympärilleen muuttuvan magneettikentän, joka saa kenttään kulkeutuvien metallien elektronit pyörremäiseen liikkeeseen, eli aikaansaa sähkövirran. Syntynyt sähkövirta indusoi ympärilleen oman magneettikentän, joka on erivaiheinen pyörivän telan magneettikentän kanssa. Tämän seurauksena ei-magneettiset metallit hylkivät telaa. Hihnalla olevat ei-magneettiset metallit nousevat telan kohdalla ilmaan ja lentävät pidemmälle kuin muu materiaali, joka putoaa hihnalta vapaasti alas. Liukuhihnalla olevat magneettiset metallit kulkeutuvat liukuhihnaa pitkin, kunnes hihna poistuu telan vaikutuksesta, jolloin ne tippuvat alas.

Laitteen toiminta käy ilmi linkin takaa avautuvasta videosta (Youtube/Eriez).

Youtubesta löytyy myös muiden Eriezin laitteiden esittelyvideoita.