Jatkuvatoiminen päästöjenseurantajärjestelmä - CEMS

Jatkuvatoiminen päästöjenseurantajärjestelmä - CEMS

Fuji CEMS -kaasunanalysointijärjestelmät mahdollistavat maakaasun, biopolttoaineen, kivihiilen, teollisuus- tai yhdyskuntajätteen polttamisen aiheuttamien kaasupäästöjen jatkuvan seurannan:

  • hiilimonoksidi (CO)
  • hiilidioksidi (CO2)
  • rikkidioksidi (SO2)
  • typpioksidi (NOx)
  • Happi (O2)
  • pölyt

Periaate

CEMS-järjestelmät koostuvat yhdestä tai useammasta korkeimman suorituskyvyn NDIR-analysaattorista, yhdestä happianalysaattorista ja erityisesti suunnitellusta ja huippulaadukkaasta savukaasun näytteenottojärjestelmästä. FUJI Electric France suunnittelee ja kehittää niitä jatkuvasti uusimpien eurooppalaisten ja paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.

QAL1-sertifikaatti, EN14181, EN ISO 14956 ja EN 15267 sertifioitu CEMS-järjestelmät

QAL1 TÜV-sertifioitu täydellinen CEMS, joka koostuu seuraavista:

  • 180 ° C: n lämmitetty näytteenottosondi suodatusmateriaalilla
  • 180 ° C lämmitetty näyteputki lisättynä PTFE-putkella kalibrointikaasua varten
  • Suuri suorituskyky ja luotettavuus ja helppohoitoinen näytteenottojärjestelmä jokaiselle sovellukselle
  • Fuji Electricin erittäin tehokas ZDL04 NOx-muunnin
  • Suorituskykyiset QAL1-sertifioidut multikaasu- analysaattorit

Saatavana myös optioina:

  • QAL1 TÜV-sertifioitu pölynmittaus
  • QAL1 TÜV-sertifioitu märkä O2 ZFK8-analysaattori savukaasun kosteusmittaukseen
  • Kattava DAHS Fuji CEM System v6 ja QAL3 Software Suite