Biokaasuanalysaattorit

Biokaasuanalysaattorit

ZPAF Biokaasuanalysaattorit & ZPSB Biokaasun Analysointijärjestelmät

Biokaasu on metaanin ja hiilidioksidin seos muutamien muiden komponenttien kanssa. Sitä käytetään lämmön-, sähkön- ja biopolttoaineiden tuotantoon.

ZPAF biokaasu analysaattori voi samanaikaisesti ja jatkuvatoimisesti mitata CH4, CO2, H2S- ja O2 komponenttien pitoisuudet biokaasussa:

CH4 ja CO2 mitataan ei-dispersiivisellä infrapunamenetelmällä (NDIR)

O2 : Sähkökemiallinen polttokenno – käyttöikä > 2 vuotta

H2S : Vakiopotentiaalinen elektrolyyttinen anturi – käyttöikä > 1 vuosi

ZPAF: n biokaasuanalysaattorit voidaan integroida ZPSB Biokaasujen Analysointijärjestelmään. Tämä täysi kaappi mahdollistaa luotettavan, kestävän ja tehokkaan biokaasun ja H2S-mittauksen todella korkeisiin sisältöprosentteihin.

Mitatut komponenti ja alueet

 Minimum rangeMaximum range
CH40 - 20 vol%0 - 100 vol%
CO20 - 20 vol%0 - 100 vol%
O20 - 10 vol%0 - 25 vol%
H2S0 - 500 ppm0 - 2000 ppm or 0 - 5000 ppm