Laatupolitiikka

Laatupolitiikka

Kouvo Automation Oy toimittaa prosessi-instrumentointiin liittyviä laitteita ja palveluita pääasiassa teollisuuden käyttöön. Varmistamme aina, että toimittamamme laitteet ja palvelut ovat asiakkaidemme odotuksien ja vaatimuksien mukaisia. Noudatamme aina sopimuksen mukaisia standardeja ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Laatujärjestelmämme jatkuvan parantamisen periaate tukee kannattavuustavoitteitamme.

Varmistamme, että henkilöstöllämme on riittävät tiedot toimittamistamme laitteista sekä asiakkaidemme prosesseista. Henkilöstömme ymmärtää toimintamme vaikutuksen asiakkaan tuotantoprosessiin ja meneillään olevaan toimitukseen.

Laatujärjestelmämme kattaa kaikki yrityksemme tärkeimmät toiminnot ja se on dokumentoitu yrityksen laatuasiakirjoihin. Yrityksen henkilöstö perehdytetään asiakirjojen sisältöön ja koulutetaan toimimaan niiden edellyttämällä tavalla. Laatujärjestelmämme pidetään ISO-laatustandardien tasolla ja sitä arvioidaan jatkuvasti sekä sisäisien että ulkoisten auditoijien toimesta.

Kouvo Automation Oy noudattaa emoyhtiön Addtech AB:n liiketoimintaperiaatteita, jotka määrittelevät eettiset periaatteet kaikelle toiminnalle.

ISO 9001 Sertifikaatti.pdf

Code of Conduct.pdf