Koulutus

Kouvo Automation Oy toimittaa Suomeen ja suomalaisille viejille teollisuuden käyttämiä radiometrisiä mittalaitteita, joissa käytetään umpilähteitä. Säteilyturvakeskuksen uuden ST 1.8-ohjeen mukaisesti säteilytoiminnan harjoittajan organisaatiossa olevilla henkilöillä on entistä enemmän pätevyys- ja koulutusvaatimuksia.

Kouvo Automation järjestää säteilyn käytön täydennyskoulutusta, jolla tarkoitetaan:
- vastaavan johtajan täydennyskoulutus
- muiden vastuuhenkilöiden koulutus
- käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön koulutus
- koulutustilaisuudet oppilaitoksissa


Koulutuksen luonne on yleissivistävä ja osallistujilta ei edellytetä perustietoja aiheesta. Koulutusaika on laajuudesta ja painotuksesta riippuen 3 - 10 oppituntia lisättynä mahdollisella omakohtaisella perehtymisellä säteilyturvaoppaisiin. Koulutus antaa osallistujille tietoa lainsäädännöstä, lupa-asioista, muutoksista lainsäädännössä, käsityksen tärkeimmistä säteilyfysiikan käsitteistä ja turvallisuusasioista sekä lisää säteilyn hyötykäytön tuntemusta.